Noclegi w górach - Tanie noclegi w górach
Noclegi w górach - Tanie noclegi w górach

Noclegi w górach - Tanie noclegi w górach

Co w górach.pl to portal z ogłoszeniami tanich noclegów w górach. Na naszej stronie znajdziesz szeroki wybór ofert noclegów, hoteli, pensjonatów i wiele więcej.

Regulamin serwisu Co w górach znajdującego sie z domenie cowgorach.pl.

Ochrona praw autorskich i innych praw

Wszelkie prawa do zasobów serwisu (w tym w szczególności, elementów graficznych, znaków, baz danych i utworów prezentowanych w ramach serwisu), należą do właściciela serwisu lub do podmiotów udostępniający mu zasoby oraz podmiotów współpracujących i podlegają ochronie prawnej.

Użytkownik dodając zdjęcia w serwisie, potwierdza iż ma do nich wyłączne oraz wszelkie prawa, oraz nie są one objęte prawami osób trzecich w tym innych serwisów.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, niezakłócający jego funkcjonowanie, oraz w zgodzie z przepisami Polskiego prawa.

Komentarze oraz opinie

Użytkownik ma prawo do zamieszczania komentarzy oraz opinii pod zasobami, nie są one moderowane a całkowita odpowiedzialność za ich wydźwięk oraz treść bierze na siebie użytkownik w chwili ich publikacji.

Komentarze ani opinie nie mogą mieć charakteru reklamowego w tym zawierać linków ani ofert swoich czy innych usług. Komentarze oraz opinie winny być merytorycznie związane z treścią komentowanego artykułu lub też ocenianego obiektu.

Wszystkie komentarze oraz opinie o treściach rasistowskich, erotycznych, pornograficznych oraz mających znamiona przestępstwa są automatycznie usuwane a w szczególnych przypadkach zgłaszane organom ściągania.

Zabrania sie wystawiania opinii oraz komentarzy typu flood.

Zamieszczanie ogłoszeń

Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne. Zabrania sie duplikowania ogłoszeń. W takim przypadku ogłoszenie jest usuwane.

Serwis nie odpowiada za błędy lub przerwy w jego funkcjonowaniu które wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, lub z powodu działania siły wyższej.

Serwis zastrzega sobie prawo do edycji ogłoszenie w celu poprawy jego treści w rozumieniu aspektu wizualnego, aby zachować klarowność oraz jednolitość serwisu

Promowanie Ogłoszenia

Użytkownik ma możliwość promocji swojego ogłoszenia w panelu administracyjnym swojego profilu, po poprawnym przeprowadzeniu procesu promocji, ogłoszenie zostanie promowane serwisie na stronie głównej oraz automatycznie w kategoriach w których jest umieszczone, oraz wyszukiwarce serwisu.

Ogłoszenie takie zostaje odpowiednio oznaczone. Promocja wygasa po 21 dniach od momentu rozpoczęcia promocji. Promowane ogłoszenia na stronie głównej są umieszczanie w losowej kolejności, ponadto ogłoszenie promowane ma pierwszeństwo wyświetlania w wynikach wyszukiwania oraz w kategorii oraz miejscowości do którego ogłoszenie należy, ponad ogłoszeniami nie promowanymi.

W przypadku naruszenia regulaminu serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, komentarza, opinii oraz nie jest również zobowiązany poinformować właściciela o usunięciu. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Aby uniknąć wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w regulaminie serwisu. Właściciel serwisu zastrzega, że bez jego zgody, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z serwisu w jakiejkolwiek formie.